Giới thiệu Gyeongju

Lịch sử Gyeongju

Gyeongju là thủ đô của nước Silla khoảng năm 992, lịch sử của Gyeongju là lịch sử của Silla.

Silla là quốc gia được thành lập bởi sáu bộ tộc ở vùng đồng bằng Gyeongju với sự đồng chọn lựa Park Heok Geo Se làm vua của các trưởng bộ tộc. Sau đó Silla hợp nhất các quốc gia láng giềng và phát triển thể chế chính trị bên trong.

Vào đời vua thứ 22 Jijeung đặt tên quốc gia là Silla(新羅), vào đời vua thứ 23 BeomHong phật giáo được công nhận và nền văn hóa phật giáo được phát triển rực rỡ.

Như vậy, với bộ mặt quốc gia mới- đất nước Silla trên đà khí thế xác nhập hai quốc gia Goguryeo và Beakje; vào năm 676 hoàn thành đại nghiệp thống nhất 3 quốc gia. Quốc gia thống nhất Silla đã phát triển nền văn hóa rực rỡ trong sự hòa bình thịnh trị.

đọc thêm

Thông tin du lịch TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu Gyeongju페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Giới thiệu Gyeongju >