Trưng bày giao lưu Mỹ thuật Hàn-Việt

Trưng bày giao lưu mỹ thuật Hàn-Việt


 • Thời gian
  toàn thời gian sự kiện
 • Địa điểm
  bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, phòng riêng
 • Thời gian
  09:00~17:00
 • Nội dung
  trưng bày các tác phẩm theo lĩnh vực của các tác gia mỹ thuật tiêu biểu của Hàn-Việt
  Hội họa (mực), hàng thủ công, tranh dân gian, may thuê,Chần vải v.v.
Trưng bày giao lưu Mỹ thuật Hàn-Việt페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Trưng bày giao lưu Mỹ thuật Hàn-Việt >