Con đường văn hóa-Bazaar

Con đường văn hóa-Bazaar


 • Thời gian
  toàn thời gian của sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00~22:00
 • Nội dung
  Triển lãm các sản phẩm của các thành phố thuộc tỉnh Gyeongsangbuk,quảng bá thông tin du lịch K-Hội chợ kinh tế
  (K-Khu sản phẩm ưu tú, K-Khu chăm sóc sắc đẹp, K-Khu thực phẩm)
Con đường văn hóa-Bazaar페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Con đường văn hóa-Bazaar >