Con đường văn hóa – Bazar

Con đường văn hóa –Bazar


 • Thời gian
  toàn thời gian của sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00~22:00
 • Nội dung
  trưng bày các sản vật đặc trưng của các thị · quận của tỉnh Gyeongsangbuk và quảng bá về du lịch
  Thông qua sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương, quảng bá về các đặc sản
Con đường văn hóa – Bazar페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Con đường văn hóa – Bazar >