Trình diễn thời trang Hàn-Việt

Trình diễn thời trang Hàn-Việt


 • Thời gian
  18.11.2017 (thứ bảy)
 • Địa điểm
  đường Nguyễn Huệ
 • Thời gian
  19:00~20:00
 • Tham gia
  Nhân sự được mời của hai quốc gia
 • Nội dung
  trình diễn thời trang truyền thống và hiện đại của hai quốc gia Hàn-Việt
Trình diễn thời trang Hàn-Việt페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Trình diễn thời trang Hàn-Việt >