Lễ hội phim ảnh Hàn-Việt

Liên hoan phim Hàn-Việt


 • Thời gian
  17.11.2017 ~ 22.11.2017 (6 ngày)
 • Địa điểm
  Trước sự kiện
 • Tham gia
  Trong ngoài 13 bộ ( Hàn Quốc 9 bộ, Việt Nam 4 bộ)
 • Nội dung
  Giao lưu văn hóa thông qua sự tham gia của các đạo diễn phim, diễn viên và các cá nhân có liên quan của hai quốc gia để nâng cao sự hiểu biết về phim ảnh Hàn-Việt
Lễ hội phim ảnh Hàn-Việt페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Lễ hội phim ảnh Hàn-Việt >