Liên hoan phim Việt-Hàn

Liên hoan phim Việt-Hàn


 • Thời gian
  17.11.2017 ~ 22.11.2017 (6 ngày)
 • Địa điểm
  BHD STAR BITEXCO
 • Tham gia
  Trong ngoài 13 bộ ( Hàn Quốc 9 bộ, Việt Nam 4 bộ)
 • Nội dung
  Liên hoan trình chiếu phim Việt Nam-Hàn Quốc
Liên hoan phim Việt-Hàn페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Liên hoan phim Việt-Hàn >