Khu văn hóa Hàn Quốc

Khu vực văn hóa Hàn Quốc


 • Thời gian
  toàn thời gian của sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00 ~ 22:00
 • Nội dung
  Khu văn hóa lịch sử Silla, Khu quảng bá Gyeongbuk-Gyeongju, Khu Saemaul, Khu giao lưu văn hóa Nho giáo
Khu văn hóa Hàn Quốc페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Khu văn hóa Hàn Quốc >