Khu quảng bá du lịch Hàn Quốc

Khu quảng bá du lịch Hàn Quốc


 • Thời gian
  theo lịch trình trong toàn thời gian của sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00 ~ 22:00
 • Tham gia
  Tham gia: Quỹ khuyến khích nghệ thuật truyền thống, trung tâm nghệ thuật Seoul
 • Nội dung
  Khu quảng bá đặc biệt du lịch văn hóa Hàn Quốc
Khu quảng bá du lịch Hàn Quốc페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Khu quảng bá du lịch Hàn Quốc >