Phòng quảng bá K-Culture

Phòng quảng bá K-Culture


 • Thời gian
  theo lịch trình trong toàn thời gian của sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00 ~ 22:00
 • Tham gia
  Tham gia: Quỹ khuyến khích nghệ thuật truyền thống, trung tâm nghệ thuật Seoul
 • Nội dung
  Nội dung: Phòng giới thiệu đặc biệt về du lịch Hàn Quốc, phòng giới thiệu nội dung Hàn Quốc, biểu diễn âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, trình chiếu tác phẩm điện ảnh nổi tiếng
Phòng quảng bá K-Culture페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Phòng quảng bá K-Culture >