Trãi nghiệm văn hóa truyền thống Hàn-Việt

Trãi nghiệm văn hóa truyền thống Hàn –Việt


 • Thời gian
  Toàn thời gian sự kiện
 • Địa điểm
  công viên 23.09
 • Thời gian
  15:00 ~ 22:00
 • Nội dung
  Mỹ thuật và trò chơi truyền thống của Hàn Quốc-Việt Nam
  Hàn Quốc: làm vương miện vàng, làm cây nêu, trãi nghiệm mặc Hanbok, nút thắt (knot) truyền thống, trãi nghiệm làm bảng in, trãi nghiệm các trò chơi truyền thống
Trãi nghiệm văn hóa truyền thống Hàn-Việt페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Trãi nghiệm văn hóa truyền thống Hàn-Việt >