Lễ hội (Festival) K-EDM

Lễ hội K-EDM


 • Thời gian
  2017.11.12~11.21
 • Địa điểm
  sân khấu chính đường Nguyễn Huệ
 • Thời gian
  20:30~21:00
 • Tham gia
  chuyên gia DJ & VJ, khách tham quan
 • Nội dung
  lễ hội trình diễn âm thanh, ánh sáng, video và các hiệu ứng đặc biệt
  Trước khi kết thúc trình diễn mỗi ngày, 30 phút trình diễn ánh sáng và video
Lễ hội (Festival) K-EDM페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Lễ hội (Festival) K-EDM >