Biểu diễn võ thuật truyền thống Việt -Hàn

Biểu diễn võ thuật truyền thống Việt -Hàn


 • Thời gian
  2017.11.13~11.20
 • Địa điểm
  Đường Nguyễn Huệ Sân khấu được trang bị
 • Thời gian
  Mỗi tập tầm 40 phút
 • Tham gia
  Nhóm Taekwondo Hàn Quốc, đội biểu diễn đại diện Việt Nam
 • Nội dung
  Biểu diễn Vovinam Việt Nam và Taekwondo Hàn Quốc
Biểu diễn võ thuật truyền thống Việt -Hàn페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Biểu diễn võ thuật truyền thống Việt -Hàn >