Kịch múa ‘Mukhyang’

Ca nhạc kịch ‘Mukhyang’


 • Thời gian
  16.11.2017(Thứ năm)
 • Địa điểm
  nhà hát Hòa Bình
 • Thời gian
  19:00~20:00
 • Tham gia
  đoàn múa quốc gia
 • Nội dung
  Biểu hiện bằng kịch múa ngầm ý tứ so sánh tứ quân tử (mai, lan, cúc, trúc) với nhân phẩm và đạo đức của các học giả sống ẩn dật khép kín (tổng cộng 6 chương)
Kịch múa ‘Mukhyang’페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Kịch múa ‘Mukhyang’ >