Vũ kịch “Mặc hương”

kịch “Mặc hương”


 • Thời gian
  16.11.2017(Thứ năm)
 • Địa điểm
  nhà hát Hòa Bình
 • Thời gian
  19:00~20:00
 • Tham gia
  đoàn múa quốc gia
 • Nội dung
  Vũ kịch nói lên đạo đức và nhân phẩm của nhà học giả xưa trong tứ quân tử
Vũ kịch “Mặc hương”페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Vũ kịch “Mặc hương” >