Nhạc kịch “800 năm hẹn ước”

Nhạc kịch “800 năm hẹn ước”


 • Thời gian
  10.11.2017 ~12.11.2017
 • Địa điểm
  nhà hát thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia
  đoàn ca múa SaiGon Y.O
 • Nội dung
  Nhạc kịch với câu chuyện về tổ tiên của Lee Hwasan Lý Long Tường
Nhạc kịch “800 năm hẹn ước”페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Nhạc kịch “800 năm hẹn ước” >