Nhạc kịch ‘Lời hẹn của 800 năm’

Nhạc kịch ‘Lời hẹn 800 năm’


 • Thời gian
  10.11.2017 ~12.11.2017
 • Địa điểm
  nhà hát thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia
  đoàn ca múa SaiGon Y.O
 • Nội dung
  các tác phẩm tái hiện bằng nhạc kịch thời đại Korye, tái hiện lại quá trình định cư ở Hàn Quốc của hoàng tôn ‘Lý Long Tường’- ông tổ của ‘dòng họ Lý Hoa Sơn- Hoa Sơn Lý thị’
Nhạc kịch ‘Lời hẹn của 800 năm’ 페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Nhạc kịch ‘Lời hẹn của 800 năm’ >