Biểu diễn truyền thống Hàn Quốc

Biểu diễn truyền thống Hàn Quốc


 • Thời gian
  Toàn thời gian sự kiện
 • Địa điểm
  đặc biệt, công viên 23.9
 • Thời gian
  Mỗi tập tầm 30 phút
 • Tham gia
  30 nhóm
 • Nội dung
  Biểu diễn truyền thống Hàn Quốc của 19 thành phố ở tỉnh Gyeongsangbuk, Trình chiếu những buổi diễn trên màn hình rộng (Trung tâm nghệ thuật Seoul). Biểu diễn của đoàn xúc tiến nghệ thuật biểu diễn truyền thống
Biểu diễn truyền thống Hàn Quốc페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Biểu diễn truyền thống Hàn Quốc >