Công diễn truyền thống Hàn-Việt

Công diễn truyền thống Hàn-Việt


 • Thời gian
  Toàn thời gian sự kiện
 • Địa điểm
  sân khấu công viên 23.09
 • Thời gian
  Mỗi tập tầm 30 phút
 • Tham gia
  30 nhóm
 • Lễ tân
  Công diễn các đặc trưng tiêu biểu của các khu vực của Hàn Quốc và Việt Nam (khu vực lân cận đô thị, quận)
  Từng thị-quận 3~ 5 ngày, biểu diễn 1 ngày 2 lần
Công diễn truyền thống Hàn-Việt페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Công diễn truyền thống Hàn-Việt >