Diễn đàn văn học Việt-Hàn

Diễn đàn văn học Việt-Hà


 • Thời gian
  23.11.2017
 • Địa điểm
  Khách sạn VISSAI SAIGON
 • Tham gia
  Hội dự án kỷ niệm Dongri Mokweol, Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nội dung
  Diễn đàn văn học giúp tăng cường sự giao lưu và hiểu biết thực trạng văn học của hai nước Việt-Hàn
Diễn đàn văn học Việt-Hàn페이지의 QR Code
QR Code

Mã QR Code này chứa thông tin quý khách đang xem của < Diễn đàn văn học Việt-Hàn >